AdWords - Wpływ na pozycjonowanie - Notatki Wewnętrzne

SPIS TREŚCI

7. Pozycjonowanie
7.1 Czy AdWords wpływa na pozycjonowanie?

Powszechnie słyszaną opinią w sprawie jest, że nie wpływa ponieważ AdWords i wyszukiwarka Google to niezależne systemy. I to jest prawda - nie oznacza to jednak, że związku nie ma - związek jest i to istotny. Brak jedynie wpływu bezpośredniego.

wplyw adwords na pozycjonowanie2
Screen: "Rejs" - Marek Piwowski

  • Każda kampania budująca markę wpływa na pozycjonowanie - zatem także AdWords. Nie oznacza to oczywiście, że algorytm preferuje marki w serwowanych wynikach ponieważ są markami - tak najprawdopodobniej nie jest. Algorytm wyszukiwarki Google zdecydowanie preferuje jednak strony, które są w wynikach wyszukiwania częściej klikane od innych - ta zależność jest bardzo silna i wielokrotnie zauważyliśmy na to dowody. A jakie strony ludzie najczęściej klikają w wynikach wyszukiwania? Oczywiście te, które znają - czyli marki! Zatem odpowiednio prowadzona kampania AdWords może w istotny sposób przyczynić się do wyników pozycjonowania właśnie budując markę.
  • Szczególnym elementem wpływającym na pozycjonowanie jest kampania reklamowa w wyszukiwarce. Wielokrotnie obserwujemy wzrost kliknięć w wynikach organicznych po uruchomieniu kampanii AdWords na wyszukiwarkę i utrzymywaniu reklam na górze strony. A co to oznacza? Oczywiście pozytywny wpływ na pozycjonowanie - na tej samej zasadzie, co wskazana w poprzednim punkcie. Ten wpływ jednak nie wystąpi w niektórych przypadkach. Szczególnie w sytuacji, gdy po wejściu na stronę z wyników wyszukiwania użytkownicy będą masowo powracać do wyników wyszukiwania.
  • Odpowiednio prowadzona kampania reklamowa przez dłuższy czas może zwiększyć ilość tzw "wyszukiwań brandowych". A niejednokrotnie zauważyliśmy zbieżność wzrostu wyszukiwań brandowych z rosnącymi pozycjami wyników organicznych.
  • Każde zwiększenie ruchu na stronie - a więc także kampania AdWords - zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnego pozycjonowania strony w postaci linkowania, udostępniania, wspominania, mailowania, opisywania czy innego dzielenia się adresem strony z innymi przez tych, którzy dzięki kampanii AdWords na stronę trafili.
  • cdn...